Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik, insan gereksinimlerinden doğan bir meslektir. Sağlık hizmeti bireylere, ailelere ve topluma verilen bir hizmettir. Dolayısıyla tıbbi tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin tümünü topluma sunmaktadır. Çünkü sağlık sorunları genellikle karmaşık bir yapı gösterir. Sağlığı ilgilendiren her bir disiplin kendi alanına özgü bilgi ve beceri ile planlı be örgütlü çalışmayı gerektirir.

Okulumuzun hemşirelik bölümündeki öğrencilerimizin bakım hizmetlerinin merkezi olan hastanın gereksinimlerinin saptanması ve gereksinimlerine yönelik tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyonun sağlanmasında mesleki bilgi-beceri ve yeterliliğe sahip sağlık personelleri olmalarını sağlamayı plan maktayız.

Bu nedenle öğrencilere; sağlık meslek lisesi istiyorsan koru

Kendi sağlığını ve Toplumun sağlığını koru ilkesiyle yaklaşıyoruz.

Hemşire Yardımcısının Görevleri

-Hastalık ve enfeksiyondan korunmak için sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntem ve tekniklerini bilmek ve uygulamak

-Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarının belirti ve bulgularını bilir ve verilen tedaviyi yapar.

-Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına ve yapılan işlemleri bilir hazırlanmasına yardımcı olur.

- EEG ve EKG çekiminde, diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde yapılması gerekenleri bilir ve sağlık profesyoneline yardım eder.

-Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini, veriliş yollarını, sistemlere etkili ilaçları ve kemoterapötik ilaçları bilir ve ayırt eder

-Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde ebe/hemşireye yardım eder.

-Psikolojik olarak hastaya destek olur.

-Yeni doğan ünitesinin hazırlanması, yeni doğanın değerlendirilmesi, yeni doğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.