Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü

Bir ülkenin ekonomik , sosyal ve kültürel alandaki gelişimi,o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık sektöründe hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen , ruhen hastalanması veya kazaya uğraması halinde,tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulamaya , hasta,yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlamaya yönelik eğitim ve öğretim almış kişiye  Acil Tıp Teknisyeni denir.

Kurumumuzda Acil Tıp Teknisyenliği eğitim süresi 4(4+1 hazırlık)yıldır. Mesleki Eğitimde,genel kültür dersleri yanında Meslek dersleri ve uygulamalı dersler verilmektedir. Sağlık Meslek Lisesi mezunu öğrenciler Üniversite eğitimlerine devam etmeden iş sahibi olabilme imkanına sahiptirler. Koru Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesi büyük bir ayrıcalık sunarak mezunlarına bu imkanı vermektedir Yüksek öğrenimlerine devam etmek isteyen mezun öğrenciler

• Sınavsız üniversiteye geçiş
• Kendi alanlarındaki Lisans programlarına ek puan olarak yerleşme
• Diğer Lisans programlarına katsayı farkı olmaksızın girebilme haklarına da sahiptirler.