Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Hazırlık Sınıfı Dil Eğitimi

Günümüz şartlarında ikinci bir dilin gerekliliği hem kamusal alanda hem de özel sektörde bir tercih sebebi hâline gelmiştir. Koru Eğitim Kurumları olarak hazırlık sınıfında amacımız sağlık alanında da var olan yabancı dil bilen sağlık personeli eksikliğini giderebilmek ve mezun ettiğimiz öğrencilerimizin iş hayatlarında bu avantajı elde edebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu ihtiyaç neticesinde ülkemizde bulunan özel sağlık meslek liselerinin arasında hazırlık sınıfına sahip olan tek okul kurumumuzdur. Hazırlık sınıfımızda iki yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Bunlar tüm dünyanın ortak dil olarak kabul ettiği İngilizce ve son dönemlerde istihdam alanı oldukça yüksek olan Arapçadır.

Eğitimin her alanında yarattığımız farkı dil edinimi konusunda da sağlamak için çıktığımız bu yolda, özel dil laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin dil öğreniminin bir ders olarak değil bir yaşayış, bir gereklilik, bir ihtiyaç olarak algılamasını sağlamaya çalışmaktayız. Bu algıyı sağlarken de klasik ya da geleneksel yaklaşımlar yerine daha modern, öğrenciyi aktif kılan, sınıf ortamında dili kullanmak zorunda bırakan, pasif dinleyici bir öğrenci yerine sınıf içerisinde katılımcı bir profil çizen öğrenci ile bu öğrencileri kontrol eden ve onları yönlendiren bir öğretmen prensibi tercih etmekteyiz. Bu prensip ışığı altında tüm Avrupa’da kullanılan Avrupa Dil Portfolyosu Koru Eğitim Kurumlarında da kullanılmaktadır. Ülkemiz, Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Koru Eğitim Kurumlarında da yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu portfolyo uygulamaları sonucu
Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi öğrencilerinin:

Özerklik:
Hangi dili öğreneceğine kendisinin karar vermesi ve yeni bir dili öğrenmeyi aktif ve bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi,

Sorumluluk alma: Öğrenenin kendisine ait bireysel çalışma plan ve programını dışarıdan yardım alarak ya da almadan geliştirip uygulayabilmesi,

Kendini yönlendirme:
Öğrenenin yeni bir dili hangi yolla öğrenebileceğini kendisinin belirleyebilmesi ve çeşitli öğrenme durumlarında kendi bireysel stilini geliştirebilmesi sağlanacaktır.