Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Kurucumuzdan

 

Ankara’da ilk defa “ Koru Sağlık Grubu ” olarak kendi hastanelerimizde ve sağlık turizmi kapsamında hizmet verecek personeli yetiştirmek üzere Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesini açtık. Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisemiz; çağdaş eğitim anlayışı için de geleceğe güvenle bakan, büyük düşünenleri hedefleyerek güncel teknolojiyi etkin kullanmayı bilen ve değişime açık, her öğrenciyi bir sosyal aktivite ile tanıştıran, birden çok yabancı dil öğretimi yapan bir eğitim kurumu olarak kurulmuştur.

Tüm derslikler, laboratuvarlar güncel ve ileri teknoloji ile donatılmış olup öğrenci merkezli öğretim hedeflenmektedir. Her öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiden yeni bilgi üretmesi ve günlük hayatta kullanması için analitik düşünme ve aktif öğrenme yöntemlerini kullanma amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda güncel teknolojik araçlarla uzman öğretmenlerimiz tarafından laboratuvarlarda yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemi ile çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesinde Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen müfredat uygulanmaktadır. Ancak Ülkemizde Sağlık Meslek Liseleri içinde “Hazırlık Sınıfı” bulunan tek okuldur. “Hazırlık Sınıfı”nda birden çok yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Öğrencilerin, bilişsel, duygusal, sosyal, psikomotor ve bilişsel ihtiyaçlarına göre her öğrenci sosyal, kültürel ve sportif alanda bir sosyal aktivite ile ilişkilendirilmektir. Bunun içinde haftalık ders programlarının yanı sıra cumartesi günleri de eğitim-öğretim devam etmektedir.

Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesine devam eden her öğrenciyi hayata ve üniversiteye hazırlamak kurumsal görevimizdir. Bunun için, staj çalışmaları kendi hastanelerimizde yaptırılmakta, üniversiteye hazırlık için öğrencilerimiz ayrıca dershaneye gitmeye ihtiyaç hissetmemektirler. Dersin derste öğretimi esas olmak üzere öğretim yapılmakta, ayrıca ek ders ve takviye adı altında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar ve sağlanacak kaynaklar için ek ücret talebinde bulunulmamaktadır.

Kurumumuz internet sitesinde bulunan Okulsis linkinden velilerimiz kendi çocuklarının durumunu sürekli izleyebilmektedir. Gerektiğinde “Rehberlik Servisimiz ve Danışman Öğretmenlerimiz” ile görüşmeler de veli temsilcimiz aracılığıyla sağlanmaktadır. “Rehberlik Servisimiz ve Danışman Öğretmenlerimiz” öğrencilerinizin sadece akademik başarısını değil, sosyal gelişimlerini de takip etmektedirler.

Ayrıca Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin en önemli amacı, ülkemizin geleceği ve güvencemiz olan çocuklarımızı nitelikli bir eğitimle, moral ve ahlaki değerleri ile zihinsel sermayeleri yüksek, iyi insan, iyi birey ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

Bunun için de Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, demokratik değerlerle donatılmış, insan haklarına saygılı, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı olan, yaşadığı çevreye duyarlı, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu, hoşgörülü, güler yüzlü insanların yetişmesine öncülük etmek asli görevimizdir.

Toplumu meydana getiren bireylerin çoğunluğunun onayladığı, inanç, yargı, değer, beceri, tutum ve davranışların oluşturduğu, insanların yaşadığı her yerde uygulanan, bireyin ve toplumun sosyalleşmesine etki eden beklentileri kurumumuzca yerine getirilecektir.

Yine “Değerler Eğitimi ve Anadolu Pedagojisi ” doğrultusunda ulusal düzeyde yapacağımız eğitim – öğretim faaliyetlerinin sonucunda öğrencilerimizin çoğunlukla; sabır, şükür, sadakat, merhamet, doğruluk, sır tutma, cömertlik ve yardım etme erdemleri gelişecek, hayatları güzelleşecek ve hayatları güzelleştireceklerdir.