Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü

Sağlık personeli, sağlıklı hayatın korunmasında, tedavi hizmetlerinden yararlanılmasında sağlıklı bir çevre oluşturulması için kişilere olumlu davranışlar kazandırmaya yönelik durumlardan sorumludur.

Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi olarak bizler Sağlık bakım teknisyenliği bölümünü okuyan öğrencilerimize teorik derslerde mesleki bilgiyi vermekte olup hasta merkezli bakım yöntemini öğreterek 11.ve 12.sınıfta beceri eğitimi (uygulama) ile bunu davranış haline dönüştürmelerini sağlamaktayız. Çünkü temel felsefemiz kendi hastanemize bakım kalitesini en üst seviyeye çıkararak kaliteli, nitelikli, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren sağlık personelleri yetiştirmek. Ayrıca sağlık sektöründe mesleki yeterliliği olan dil bilen, sağlık turizmine katkı sağlayacak personellerin yetişmesini hedeflemekteyiz.

Sağlık Bakımı Teknisyenin Görevleri

-Hastalık ve enfeksiyondan korunmak için sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntem ve tekniklerini bilmek ve uygulamak

-Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarının belirti ve bulgularını bilir ve verilen tedaviyi yapar.

-Klinik laboratuvar çalışmalarında, radyoloji, anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda, EKG, EEG çekimi, alçı işlemleri, diyaliz uygulamaları ve diş kliniği çalışmalarınI bilir ve a sağlık profesyoneline yardım eder.

-Psikolojik olarak hastaya destek olur.

-Yeni doğan ünitesinin hazırlanması, yeni doğanın değerlendirilmesi, yeni doğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.