Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Ebelik Bölümü

Tarihin en eski dönemlerinden beri var olan ebelik mesleği usta-çırak usulü ile eğitilmektedir. Tarihte doğuma yardımcı olan kadına saygı duyulmakta ve toplumda itibar görmektedir. Bu nedenle tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbi meslektir. Çünkü yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamaktadır.

Ebelik, gebelik ve doğumla ilgilenen bilim ve sanattan oluşmuş bir meslektir. Okulumuzun ebe yardımcılığı bölümünde eğitim görecek olan öğrencilerimizin meslek etiği ilkelerini bilen ve mesleki sorumlulukları gelişmiş öğrenciler olmasını ilke olarak benimsemekteyiz ve eğitimimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz.

Ebe Yardımcısı Görevleri


-Hastalık ve enfeksiyondan korunmak için sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntem ve tekniklerini bilmek ve uygulamak

-Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarının belirti ve bulgularını bilir ve verilen tedaviyi yapar.

-Psikolojik olarak hastaya destek olur.

-Kadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisini bilir.

-Doğum öncesi bakım, doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakımda ebeye yardım eder.

-Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde ebe/hemşireye yardım eder.

-Yeni doğan ünitesinin hazırlanması, yeni doğanın değerlendirilmesi, yeni doğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.