Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Psikolojik Danışma

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının Yeniden yapılandırılması doğrultusunda, Türkiye’deki tüm meslek liseleri (Anadolu İmam Hatip Liseleri Hariç) “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” adı altında birleştirilmiş olup, Okulumuzun adı da Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı olan Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Özel Koru Hastanelerinin Okulu olan, Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin yürütülmesinde;

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. Bu hizmetler tüm öğrencileri kapsar. Çünkü her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı öncelikli olup, bireysel farklılıkların dikkate alınması, gizlilik ve bilimsellik esastır. Çalışmalar öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. Bu çalışmaların yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temelinde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik olup, Türk Milli Eğitiminin, eğitimin ve okulun amaçları doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

Okulumuzda Eğitsel Rehberlik, Meslekî Rehberlik ve Bireysel Rehberlik esastır. Bu çalışmaların yürütülmesi için öğrenciyi tanıma çalışmaları yürütülür.

Öğrencilerin yaşları ve fiziki gelişim özellikleri dikkate alınarak; yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır. Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur. Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır. Bu çalışmalar bir süreç dâhilinde yürütülür. Toplanan bilgi ve belgeler bir bütünlük içinde değerlendirilir.

Orta öğretimde bu çalışmalar genelde; üst öğrenime ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmede, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşır. Bireyin iş yaşamına hazırlığını, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini kapsar.

Ayrıca, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde hastanelerimizin psikologları ile de işbirliği yapılır.


Merve LİMAN

Rehberlik Uzmanı