Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Okul Müdüremiz

Değerli Ziyaretçiler,


Sağlık personelinin en önemli görevi, bireylere ve dolayısıyla topluma, kendi çaba ve eylemleriyle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yardım etmektir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim sürecinde bilgi, beceri ve mesleki yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi ekibi, deneyimli idari kadrosu ve öğretmenleriyle buna hazırdır. Şunu biliyor ve öğrencilerimizi de bu ölçüde yetiştirmeye özen gösteriyoruz “Biz Koru ailesi olarak farklıyız, bu nedenle öğrencilerimiz de farklı ve bizim öğrencilerimiz en iyi olmak zorunda.” Öğrencilerimize eğitimde benimsemiş olduğumuz bu felsefe doğrultusunda yaklaşıyor ve eğitimlerini sürdürüyoruz. Çünkü insan, dünyadaki en değerli varlıktır.

Bizler; insanın sağlıklı yaşaması ve yaşlanması için görev yapacak olan öğrencilerimizi eğitim

süresince mesleklerinin kutsal bir meslek olduğunu bilen, en zor şartlarda bile soğukkanlı olarak hasta ve yaralılara dil, din, ırk ayrımı yapmadan mesleğini uygulayan, yenilikleri takip eden,

özverili, dikkatli, hoşgörülü, vatanını, milletini, ailesini ve mesleğini seven, saygı - sevgi çerçevesinde sorumluluklarını bilen ve sürdürmeyi amaç edinen bireyler olmalarını öğreterek

sahaya hazırlamayı ilke olarak benimsemiş meslek mensuplarıyız. Öğrencilerimizi bu anlayışla yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Koru ailesi olarak öğrencilerimizden isteğimiz, mesleklerini icra ederken öğrenim hayatları boyunca almış oldukları değerler ve meslek etiği ilkeleri doğrultusunda, empati yaparak

sürdürecekleri mesleklerinde en iyi olmalarıdır.

Saygılarımla…


Fatma APAY
Okul Müdüresi