Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Kurucu Temsilcimiz

 

Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi  olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin en önemli amacı, ülkemizin geleceği ve güvencemiz olan çocuklarımızı nitelikli bir eğitimle, moral ve ahlaki değerleri ile zihinsel sermayeleri yüksek, iyi insan, iyi birey ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

Bunun içinde Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, demokratik değerlerle donatılmış, insan haklarına saygılı, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı olan, yaşadığı çevreye duyarlı, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu, hoşgörülü, güler yüzlü insanların yetişmesine öncülük etmek asli görevimizdir.

Bakanlığımızın yazılı olan müfredat uygulamalarının yanı sıra yazılı olmayan müfredat uygulamalarının içeriğini toplumu meydana getiren bireylerin çoğunluğunun onayladığı, inanç, yargı, değer, beceri, tutum ve davranışların oluşturduğu, insanların yaşadığı her yerde uygulanan, bireyin ve toplumun sosyalleşmesine etki eden beklentileri kurumumuzca yerine getirilecektir.

Yine;"Değerler Eğitimi ve Anadolu Pedagojisi " doğrultusunda ulusal düzeyde yapacağımız eğitim - öğretim faaliyetlerinin sonucunda öğrencilerin çoğunlukla; Sabır, şükür, sadakat, merhamet, doğruluk, sır tutma, cömertlik ve yardım etme erdemleri gelişecek, hayatınızı güzelleştirecektir.

KURUCU TEMSİLCİSİ

M.Ali ÇAYIR