Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Vizyon/Misyon

Misyon:

Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi olarak misyonumuz; Türk Millî Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, geleceğin sağlık kadrolarını yetiştirmek için sektörle iş birliği içinde ve iş başında eğitimi temel alan, insana hizmet etmeyi meslek olarak seçmiş birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı, sağlık gereksinimlerini tespit eden, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda hizmet veren, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.


Vizyon:

“Eğitimin ötesinde sağlığın içinde” sloganıyla ulusal düzeyde tanınan, tercih edilen, sağlık bakım hizmetlerinin bütün alanlarında gereksinimlerin karşılanmasında etkin meslekî bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim kurumu olarak marka hâline dönüşmek