Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Değerler Eğitimi

Kurumumuzda her ay bir tema belirlenerek öğrencilerimize evrensel değerler kazandırma; kendisini ve ülkesini başarı ile temsil eden,  kaybolan değerlere sahip çıkarak onları benimseyip yaşatabilen, çevresine ve toplumuna faydalı, lider vasfı edinmiş bireyler yetiştirilmek amacıyla değerler eğitimi verilmektedir. Kazandırılması hedeflenen temalar, bir plan dâhilinde hazırlanan panolar, duvar gazeteleri, derslerde kullanılacak materyaller ile desteklenip yöneticisinden öğretmenine, yardımcı personelinden idari personeline kadar her fırsatta vurgulanıp dile getirilerek ve örnek davranışlar sergilenerek öğrencilerimize benimsetilmeye çalışılmaktadır.