Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Kulüp Çalışmalarımız

     Okulumuz, ders programlarının yanında, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda kulüpler ile öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.


· Kültürel ve Edebiyat Kulübü

Kulübün birincil hedefi, öğrencilere kitap okumayı ve edebiyat faaliyetleri yürütmeyi sevdirmektir. Amacımız daha kültürlü, okumaktan ve dinlemekten zevk alan bir nesil oluşturmaktır. Okumakla edinilen bilgilerini kâğıda dökmelerini sağlamak veya çeşitli konularda yazılı ifade becerilerini arttırmak maksadıyla yaratıcı yazma stratejileri kullanılarak yazma çalışmaları yapılır. Süreci etkin kılmak, öğrencilerin dilsel ve bedensel ifade becerilerini arttırmak amacıyla da kimi zaman yaratıcı drama etkinlikleri yapılır. Bu kulüp okul içinde yapılacak tüm millî bayram kutlamalarının ve duvar panolarının hazırlığını yapar ve öğrencilerin bu görevleri almasındaki paylaşımını sağlamaya çalışır. Ayrıca sene sonunda yapılması hedeflenen şiir dinletisi için hazırlıklar birlikte yürütülür.

· Spor Kulübü  

Spor Kulübü olarak, öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda ve bu ihtiyaçları geliştirme yönünde çalışmalar yapılır. Öğrenciler teşvik edici yarışma ve örneklemeler ile yönlendirilerek bu doğrultuda kimi zaman pano, resim, afiş, film, slayt hazırlıkları yaparlar.

Kulübün amaçları gençlere sporu sevdirmek, yaşam boyu sporun faydalarını ekip çalışmasını kavratmak, disiplinli ve sürekli çalışmaların etkilerini kavratmaktır. Spor ile sağlıklı bir nesil gelişimi için eğitici konuşma ve etkinlikler yapılır.

· İngilizce Konuşma Kulübü 

Öğrencilerimiz bu kulüpte oyunlar, skeçler, piyesler ya da çeşitli etkinliklerle İngilizcenin inceliklerini öğrenip telaffuzlarını geliştirip hem günlük hem de resmi konuşma dilini pratik yapabilir hem de tartışma becerilerini geliştirebilirler. Aynı zamanda, sene içinde oluşturulacak drama etkinliği ile kendilerini ifade edebilme ve iş birliği içinde çalışma yeteneklerini geliştirebilirler. Kulüpte, ‘’Yaşayan İngilizce’’ sloganıyla öğrencilerimizin bunu bir ders değil bir ayrıcalık olarak görmesi sağlanır.


· Proje Kulübü       

Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması ve yaşam boyu öğrenme Comenius programı kapsamında Avrupa Birliği projeleri çalışmaları yürütülmektedir. 

· Çevre ve Sağlık Kulübü

Çevre ve Sağlık Kulübü, amaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturulmasına, çevre kirliliğini engellenmesine, çevre sorunlarına duyarlı ve bu konuda çözümler üretebilen, “temiz çevre, temiz toplum” ilkesi ile sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunur. Beyaz Bayrak Beslenme Dosta Okul vb. pek çok projeyi yürütecek olan kulübümüz çevre kirliliğini önlemek adına çalışmalarını yürütecektir.

· Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü                                                              

Öğrencilerimizde yardımlaşma, dayanışma ve insanı duyguları uyandırmayı hedefleyen kulübümüz, bu amaç doğrultusunda okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler dayanışma içerisinde bulunup, bir çok yardım faaliyeti düzenlemektedir.
 
· Müzik Kulübü


Kulübün amacı; müziğin kaliteli ve bilimsel olarak algılanmasına, doğru kulak gelişiminin sağlanmasına, sanatın, kültürün farkındalığının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Millî folklor kültürünün tanıtılmasına yardımcı olmak üzere çalışma ve etkinlikler düzenlenir.

· Sivil Savunma Kulübü

Öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri doğal afetlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapmak amacı ile çalışmalar ve etkinlikler düzenlenir. Deprem, yangın, sel vb. afetlerde panik yapmadan, sakin kalarak gerekli hareketlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılır.