Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
SOMUT MÜZE GEZİSİ

 Kültürel gezi kapsamında “Ankara Somut Olmayan kültürel Miras Müzesi” ziyaret edildi.

Öğrencilerimiz dünden bugüne kültürümüzde yaşanan değişimleri hem görüp hem de dinleme fırsatı buldular.

Ebru ve Baskı sanatlarının teknikleri hakkında bilgi alıp bu sanatları uyguladılar.

Öğrencilerimiz Hayal Oyununa (Hacivat-Karagöz) ilgisi büyüktü.

 Dede Korkut Hikayelerinden “Kazlık Koca Oğlu  Yigenek” hikayesini meddahlık geleneğiyle izleme ve dinleme fırsatını buldular.

Böylelikle kültürümüzün geçmişten geleceğe süregelen zenginliğinin gelenek, görenek ve değerler bağlamındaki örneklerini hep birlikte görmüş olduk.