Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
Malpraktis Konulu Seminer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalından Dr. Önder İLGİLİ okulumuz öğrencilerine “Malpraktis” ile ilgili seminer verdi. Öğrencilerimiz için çok yararlı olan bu seminer, mesleklerine yönelik farklı bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı oldu.

Sayın Dr.Önder İLGİLİ’ye ve Bioetik Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM hocamıza bize bu yararlı semineri dinleme imkânı sundukları için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.