Özel Ankara Koleji Özel Ankara Koleji
TÜM HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE ULUSAL AJANSIN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU

Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği-Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında  okulumuzun yapmış olduğu Konsorsiyum Üyeliği sonucu 2015 yılı Teklif Çağrısı Döneminde değerlendirmeye alınan  ‘Çocuk ve Yaşlı Katili Pnömonide Hemşirelik Girişimlerinin AB Düzeyinde Öğrenilmesi’ projesi kapsamında hemşirelik bölümü 9 öğrenci İSPANYA, 9 öğrencide İTALYA’YA katılımcı olarak gidecektir.  Bu projede katılımcı olmak isteyen öğrencilerin adlarını Katılımcı Seçim Kuruluna yazdırmaları gerekmektedir.
 
Not: Katılımcı Başvuruları 23 EKİM 2015 Cuma Saat:16:00’da sona erecektir.

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ


•    2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında proje sahibi ve ortak kurumlarda hemşirelik bölümünde eğitim gören 11 ve 12. sınıf öğrencileri,
•    Proje duyurusunda belirtilen tarihte seçim kuruluna dilekçe ile başvuru yapan öğrenciler,
•    Hemşirelik alan dersleri ortalaması 80 ve üzeri olan,
•    İşletme uygulama notları ve yıl sonu beceri sınavlarından 85 ve üzeri öğrenciler,
•    Alanlarına özgü yapılacak sınavlarda 80 ve üzerinde not alan (Alan meslek derslerini kapsayan yazılı sınav yapılacak, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, sıralamaya göre katılımcılar seçilerek, sonuçlar web sitesinde duyurulacaktır.),
•    Disiplin suçu olmayan,
•    Dezavantajlı grupta bulunan (katılımcının engelinin olması, anne/babanın ayrı olması, kronik hastalığının olması, düşük ekonomik düzeyin düşük olması vb.),
•    Seçimle gelen okul meclis başkanı olan,
•    Okulu temsil eden yarışmalarda derece alan,
•    Yabancı dil seviyesi 80 ve üzeri olan öğrencilerin seçilmesine özen gösterilecektir.
•    Kurumlar 5’er tane yedek katılımcı öğrenci seçimi yapacaktır.


Seçim yapılırken başvuru formları değerlendirilerek başvurusu olan öğrenciler sınava alınacaktır. Sınav sonuçları yüksek olan öğrenciler(% 50 etkili olacaktır.) akademik başarı   (% 20) ve yabancı dil seviyesi yüksek öğrenciler (%15 etkili olacaktır.) , % 15 diğer kriterler etkileyecektir. Kriterlere uygun olarak şeffaf bir şekilde her okul katılımcılarını seçim yapılacaktır Ayrıca dezavantajlı gruptaki öğrenciler katılımcıların %15’ini oluşturacaktır.

 

‘ÇOCUK VE YAŞLI KATİLİ PNÖMONİDE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN AB DÜZEYİNDE ÖĞRENİLMESİ’ projesinde  katılımcı öğrencilerin dikkatine!
Projede katılımcı öğrencilerin seçilmesi için 28 Ekim Çarşamba Günü Saat 13.00’te sınav yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğrencilerin sınav saatinde okulumuz toplantı salonunda hazır bulunması gerekmektedir.
 
KATILIMCI  SEÇİM KURULU